PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Supervize

 

Supervize je nedílnou součástí při zvyšování kvality a efektivity práce terapeutů v psychoterapii a poradenství. Jedná se o proces, při němž terapeut konzultuje svoji práci se speciálně vyškoleným odborníkem – supervizorem. Součástí tohoto procesu je zaměření se jak na technologii terapie (co terapeut při práci s klientem dělá, jaké přístupy a metody využívá, jaké další možnosti se nabízejí apod.), tak i na vztahovou rovinu, která se v terapeutické práci objevuje. V oblasti vztahové se supervizor s terapeutem (supervidovaným) může zaměřovat na přenosové a protipřenosové vztahy (tzv. paralelní procesy) mezi terapeutem a jeho klientem, dále na vztahy mezi klientem a jeho okolím, ale i na vztah mezi terapeutem a supervizorem, který může zrcadlit a odrážet mnohé z terapeutovy práce.

 

Supervize není ani o kontrole terapeuta, ani o jeho poučování či kritice. Místo toho si klade za cíl poskytnout citlivé a bezpečné prostředí, do něhož může terapeut přinášet nejasné či problematické otázky či nejistoty ze své práce a společně se supervizorem na ně hledat odpovědi či nahlédnout je z jiné perspektivy. Tím každý terapeut zvyšuje své profesní i osobní dovednosti a poskytuje klientům co možná nejkvalitnější a vysoce profesionální přístup.

 

Supervize má tedy z tohoto pohledu za úkol podporovat terapeuta a tím zvyšovat i standard terapeutovy práce s klienty.