PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Hypnóza

 

Hypnóza je zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří zvýšená sugestibilita, tj. vnímavost na navození určitých představ, pocitů či pohybů. Dále pak stav vědomí připomínající spánek. Sama hypnóza však spánkem není. Hypnotizovaný jedinec je v neustálém přímém spojení a v kontaktu s terapeutem, s nímž se vytvoří vztah, při kterém je schopen vnímat jeho a není rušen okolním prostředím a ruchy, které z něho pochází.

 

Hypnotický stav může mít různou hloubku. V lehké hypnóze může mít člověk pocit uvolnění, příjemného relaxovaného stavu až malátnosti a ospalosti. Po celou dobu hypnózy je zcela bdělý a vše, co se děje je vědomé a uvědomované. Ve střední je jedinec více vnímavý na sugesce terapeuta a je schopen vykonávat pohyby, aniž by se je snažil dělat vědomě. Může si navodit nejrůznější příjemné a zklidňující iluze až halucinace a prožívat je jako by ve skutečnosti byl někde jinde. V hluboké hypnóze jsou představy velmi živé a zcela realistické. Jedinec si průběh hypnózy, pokud nedostane jinou instrukci, obvykle nepamatuje.

 

Míra hloubky pohroužení do hypnotického stavu je individuální a záleží na osobní vybavenosti daného člověka. Velké procento lidí je schopno se pohroužit do hypnózy jen velmi lehce. Menší část je hypnotizovatelná již více a jen velmi malé procento populace je možno uvést do hlubokého hypnotického spánku.

 

Člověk může být hypnotizován pouze pokud sám chce a svolí. Hypnóza nebude fungovat ani mít žádný efekt, bude-li se jí bránit.

 

Hypnóza se využívá k léčebným a terapeutickým účelům. Pomocí navození změněného stavu vědomí se mohou odstraňovat a přímo ovlivňovat některé tělesné i psychické problémy člověka.

 

Hypnóza se obvykle používá jako doplněk či nadstavba běžné psychoterapeutické práce, která se problémy daného jedince zabývá z komplexního hlediska. Hypnotizovat by měl pouze odborník (zpravidla psycholog nebo lékař), který je v této metodě dobře vyškolen a vycvičen.