PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Párové poradenství a terapie.

 

Párová terapie se, jak již je z jejího názvu patrné, zabývá především partnerskou (nejen manželskou) dvojicí a jejich potížemi v soužití. Jedním z nejdůležitějších cílů párové terapie je poskytnout klientům možnost nových zkušeností a prožitků. 

 

Obecně bychom mohli vymezit, že cílem párové terapie je pomoci oběma partnerům nahlédnout jejich potřeby ve vztahu, pozice, ochotu ve vztahu pracovat, něco mu dát. Okusit vzájemné interakce, podívat se na klady i zápory vztahu, normalizovat některá témata a některé problémy, které se mohou v partnerském vztahu dvou lidí objevit apod. Rovněž tak ujasnit si, že na partnerském vztahu je nutné neustále pracovat, zvelebovat ho a investovat do něj. Stejně jako na něj neupínat veškerou svou existenci a nepovažovat ho za jediný smysl svého bytí. Jak píší ve své knize Petr Šmolka a Jan Mach: „Ani to nejlepší manželství není ještě zárukou trvalé životní spokojenosti; je dobré ji čerpat i z jiných zdrojů (profese, vztahy s přáteli, zájmy, koníčky).“

 

V párové terapii se pracuje většinou s oběma partnery, ale může se pracovat i pouze s jedním z nich a v sezení se orientovat na manželský nebo partnerský vztah.